DANSK ÍSLENSKA NORSK ENGLISH

You are here: Velkommen Prosjektet

Prosjektet

"Female Entrepreneurship in the Nordic Regions"

 

Sammenlignet med menn er det svært få kvinner som starter egen bedrift i Norden. På denne bakgrunn har fem kontorer fra Enterprise Europe Network i Danmark, Island og Norge slått seg sammen for å implementere et EU-initiativ som søker å promotere kvinnelig entreprenørskap i Skandinavia.

 

Målet med prosjektet ’Female Entrepreneurship in the Nordic Regions’ er å etablere et nettverk av kvinnelige ambassadører i de tre deltakerregionene som kan bidra til å inspirere andre kvinner til å starte sine egne bedrifter.

 

Prosjektet er finansiert av Europakommisjonens strategiske initiativ ’EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors’ og henvender seg til følgende målgrupper:

  • kvinner i IKT-sektoren
  • kvinner innen høyere utdanning
  • kvinner i typiske mannsdominerte yrker
  • kvinner som vurderer å starte opp egen bedrift

Det kreves ingen spesiell bakgrunn eller utdannelse for å være med i prosjektet. Det er viktigere med entrprenørskapsånd og evnen til å inspirere andre.

 

I løpet av de neste to årene ønsker vi å få satt kvinnelig entreprenørskap på agendaen. Vi vil promotere prosjekter gjennom en rekke workshops og arrangementer for å sikre at så mange kvinner som mulig får sjansen til å vurdere tanken om bli sin egen sjef.

 

 

Nordisk samarbeid

’Female Entrepreneurship in the Nordic Regions’ er et samarbeid mellom fem næringsorganisasjoner i Danmark, Island og Norge. Samarbeidet dekker et stort geografisk område og øker dermed sjansene for at så mange som mulig kan delta i alle regionene.

 

Danmark 

Næstved-Egnens Udviklingsselskab

Næstved-Egnens Udviklingsselskab ble etablert i 1988 med det formål å støtte næringsutvikling innen alle industrier sørvest på Sjælland. Siden starten har organisasjonen bistått flere tusen små- og mellomstore bedrifter og entreprenører i å bygge opp sine bedrifter

 
 

Agro Business Park

Agro Business Park er en forskningspark med fokus på kunnskapsbasert entreprenørskap og innovasjon innen jordbruk, mat, bioenergi og miljø. Forskningsparken fungerer som en inkubator for kunnskapsintensive entreprenører og har et svært bredt nettverk som inkluderer mange regionale og nasjonale næringsstøtteorganisasjoner

 

Island 

  Innovation Centre Iceland – IS Reykjavik TII

Innovation Centre Iceland er den ledende forsknings- og bedriftsutviklingsorganisasjonen på Island som har fokus på forskning og utvikling, teknologioverføring, utdanning og støtte til entreprenører og små- og mellomstore bedrifter. Organisasjonen ble etablert i 2007 som en sammenslåing av Technical Institute of Iceland (IceTec) og Byggforskningsinstituttet (IBRI)

 

Norge 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge arbeider for å fremme utviklingen i distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet samt å profilere det norske næringslivet og landet som reisemål. Siden 1999 har Innovasjon Norge satt fokus på kvinner i næringslivet gjennom programmet ’Kvinner i fokus’ som har som formål å oppmuntre, inspirere og forsyne kvinner med redskaper og muligheter for å ta på seg lederstillinger, styreverv og starte opp sin egen bedrift.

 

SINTEF Technology and Society

SINTEF er den største uavhengige forskningsinstitusjonen i Skandinavia og jobber med bærekraftig utvikling i Norge. Målet er å skape vekst i verdikjeden (value chain), øke livskvalitet og utvikling gjennom forskning og kunnskap. SINTEF fungerer som en inkubator for nyetablerte industribedrifter.


 
 
This website was made by WebHouse