DANSK ÍSLENSKA NORSK ENGLISH

You are here: Velkommen Hjelp til å starte opp bedrift

Hvordan starte opp?

Tenker du å starte din egen bedrift, men trenger litt hjelp?

 

Du kan finne hjelp til mange av dine spørsmål ved å følge lenkene under til aktører på markedet som kan hjelpe deg med råd og veiledning. Du kan selvsagt også kontakte oss:

 

Bedin – portalen for bedriftsinformasjon

Bedins hjemmeside

 

Etablererveiledning i kommunene

Norske kommuner driver etablererveiledning for grundere i tidligfase. Dessverre finnes det ingen felles side og du må kontakte kommunen din direkte. Her finner du eksempel fra Oslo.

 

Kvinnovasjon

Kvinnovasjon gir deg kompetanse, nettverk og inspirasjon til å lykkes som kvinnelig gründer.

Kvinnovasjons hjemmeside

                                                                                               

Narvikstelefonene

Gratis infotjeneste for etablerere og bedrifter.

Narvikstelefonenes hjemmeside

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr en rekke rådgivnings- og finansieringstjenester til bedrifter i oppstartsfasen. Kvinner er en prioritert målgruppe. I tillegg til å kontor i alle norske fylker har Innovasjon Norge kontor i over 30 land.

Innovasjon Norges hjemmeside

 

Enterprise Europe Network

Gratis rådgivningstjeneste for bedrifter som skal handle på det Europeiske markedet.

http://www.bedriftieu.no

 

Connect Norge

Organisasjon som kobler gründere med kapital og kompetanse. CONNECTs hovedaktivitet er CONNECT Springbrett®-prosessen. Dette er et gratis tilbud til selskaper som står overfor viktige strategiske valg. I et CONNECT Springbrett® hjelper eksisterende næringsliv nytt næringsliv, og gjennom denne aktiviteten overføres kompetanse og erfaringer på tvers av bransjer og andre skillelinjer.

Connects hjemmeside

 

SIVA inkubator

Inkubasjon er en metode hvor lovende gründerideer og gründer selskaper blir koblet med et etablert og strukturert miljø for å nå sitt potensial. Sentralt står inkubatorene. De tilbyr mentorordninger, støttetjenester og rådgivning, i tillegg til et fysisk miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre og dra nytte av å være flere bedrifter med samme behov og utfordringer.

SIVAs hjemmeside

 

Skattefunn

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Ordningen er hjemlet i Skatteloven og rettighetsbasert. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke. 

Skattefunns hjemmeside

 

VRI

VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.

VRI

 

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskaps hjemmeside

 

 

Hvis det er noe du savner på nettsiden, vennligst ta kontakt med dine lokale partner.

 


 
 
This website was made by WebHouse