DANSK ÍSLENSKA NORSK ENGLISH

You are here: Velkommen Ambassadørene Lisbeth Nielsen

Lisbeth Nielsen

 

Jeg blev selvstændig for at kunne fortsætte med det, jeg brænder for – naturpleje. At bremse nedgangen i naturarealer, skubbe udviklingen i den rigtige retning og finde naturplejeløsninger, der kan bruges af landmændene i praksis.

Lisbeth Nielsen

Partner i Natur & Landbrug ApS, Tjele

 

Nu skulle man tro, at det er en offentlig opgave i Danmark at pleje naturen. Men de sidste mange år er det gået stærkt tilbage med naturkvaliteten: Beskyttelse af engarealer, ådale og overdrev, som er så vigtige for biodiversiteten, dyrelivet og vandkvaliteten.


Lisbeth Nielsen var tidligere ansat på Danmarks JordbrugsForskning i Foulum, men da puljemidlerne til naturpleje faldt, tog hun sagen i egen hånd.


”Jeg kunne se, at der var en mulighed for at fortsætte mit arbejde via innovationsmidler, landdistriktsmidler, midler fra kommuner og Skov- og Naturstyrelsen. Man kan sige, at jeg delvist fortsatte som en privatiseret udgave af Danmarks JordbrugsForskning, hvor der også skal søges projektmidler”, siger Lisbeth Nielsen, som er forsker, men også praktiker, der kan skabe innovationsprojekter, så forskningsresultaterne kommer ud at virke i naturen her og nu.

 

”Det handler om at finde nogle driftsformer, som landmændene kan få noget ud af økonomisk, og som samtidig virker som naturpleje. Landmændene kan ikke betale naturplejen ud af egen lomme, så det er nødvendigt, at der også er andre gevinster”, forklarer hun.

Et eksempel på et af hendes projekter er at høste biomasse fra ådalene. Når biomassen er forgasset og brugt som bæredygtig energi, kan man bruge restproduktet som økologisk NPK-gødning andre steder på bedriften, hvor den ikke skader vandløbene. ”Vi flytter næringsstofferne fra ådalene, hvor de skader vandløbet, og får flyttet dem andre steder hen, hvor de gavner - og samtidig plejes ådalen”, forklarer hun.

 

Endnu et eksempel er afgræsning af engarealer, fordi det både fremmer biodiversiteten og giver kvægets kød en fedtsyresammensætning, så det bliver sundere. ”At bruge vores viden til både naturens, landmændenes og forbrugernes fordel, det er sund økonomi. Vi kalder det naturplejekød og klimakød”, siger hun.

Lisbeth Nielsens partner i firmaet, Anna Bodil Hald, sidder på Sjælland. De sparrer flittigt over telefonen, og sammen kan de dække projekter i hele landet i samarbejde med et stort netværk af andre partnere. ”Vi arbejder i netværk på kryds og tværs for at skaffe nye projekter. For at gøre det skal man hele tiden være på dupperne, gå til en masse konferencer og møder på området, have en bred arbejdsflade og hele tiden at være i spil”, siger Lisbeth Nielsen. Det kræver sin kvinde, men hun vil ikke undvære livet som selvstændig.

”Jeg har en meget større manøvrefrihed som selvstændig. Jeg kan spille på et større tastatur, fra de helt basale og grundlæggende projekter - til at kødet kommer helt ud på middagsbordet. Fx har jeg lige været med i et projekt med Ny Nordisk Mad”.

Og så holder Lisbeth meget af sine arbejdsdage i det fri. ”Jeg er ofte i marken hele dagen, fx med landbrugsvikarer, som vi hyrer ind til større planteklip og planteregistreringer. Jeg nyder også samarbejdet med landmændene. At jeg får dem til at tænke mere natur ind på en måde, som er rentabel for dem”.

 

www.natlan.dk

 


 
 
This website was made by WebHouse