Projektet

"Female Entrepreneurship in Nordic Regions"

 

Problemet med, at for få kvinder etablerer egen virksomhed, er kendetegnet for hele Norden, og derfor er fem Enterprise Europe Network-medlemmer fra Island, Norge og Danmark nu gået sammen om at implementere et EU initiativ til fremme af kvindeligt iværksætteri i Norden.

 

Projektet ”Female Entrepreneurship in Nordic Regions” (FEN) har til formål at danne et netværk af kvindelige ambassadører i de tre lande Island, Norge og Danmark, som skal arbejde for at inspirere andre kvinder og fremme deres lyst til at opstarte egen virksomhed.

 

Projektet er etableret under EUs strategiske satsning på kvindeligt iværksætteri ”EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors” og satser målrettet på følgende grupper:

  • Kvinder i IKT sektorerne
  • Kvinder på de højere uddannelser
  • Kvinder i typisk mandsdominerede erhverv
  • Kvinder i arbejde med lyst og potentiale til at blive iværksætter

Vi stiller ingen krav om, at du har en bestemt baggrund eller uddannelse – vi søger derimod netop de kvinder, som har lysten til og kan se potentialet i at starte egen virksomhed.

 

I løbet af de næste par år ønsker vi at sætte kvindeligt iværksætteri i rampelyset og via en række forskellige arrangementer og inspirationsmøder gøre kvinder mere bevidste om de muligheder, der ligger i at være ”herre i eget hus”.

 

Et nordisk samarbejde

”Female Entrepreneurship in Nordic Regions” er et samarbejde mellem erhvervsfremmeaktører i Island, Norge og Danmark, som alle er medlemmer af Enterprise Europe Network, og med organisationernes store geografiske spredning ønsker netværket at kunne ramme flest mulige i alle tre lande. I alt fem partnerorganisationer er involveret i projektet.

 

Danmark 

Næstved-Egnens Udviklingsselskab

Næstved-Egnens Udviklingsselskab blev etableret i 1988 og har til opgave at fremme erhvervsudviklingen og udviklingen inden for alle brancheområder hovedsageligt lokalt. Organisationen har siden sin opstart hjulpet flere tusinde små og mellemstore virksomheder og iværksættere med at opnå succes.

 

Agro Business Park

Forskerparken Agro Business Park har sit fokus på vidensiværksætteri og innovation inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljø og fungerer samtidig som inkubator for videnstunge opstartsvirksomheder inden for sit felt. Forskerparken har et vidtomspændende netværk, som bl.a. omfatter forskellige erhvervsfremmeaktører. Agro Business Park består af tre selskaber, hvoraf det ene er et investeringsselskab med risikovillig kapital til opstartsvirksomheder.

 

Island 

  Innovation Centre Iceland – IS Reykjavik TII

Innovation Centre Iceland er den førende forsknings- og virksomhedsudviklingsinstitution i Island med fokus på R&D, technology transfer, uddannelse og støtte til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Organisationen blev etableret i 2007 ved en fusion mellem Technical Institute of Iceland (IceTec) og Building Research Institute (IBRI).

 

Norge 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge arbejder for at fremme udviklingen i de norske distrikter, øge innovationen i erhvervslivet over hele landet og profilere det norske erhvervsliv og landet som rejsemål. Siden 1999 har Innovasjon Norge haft fokus på kvinder i erhvervslivet gennem programmet ”Women in focus”, som har til formål at opmuntre, inspirere og forsyne kvinder med redskaber og muligheder til at indgå i lederstillinger, besidde bestyrelsesposter og opstarte egen virksomhed.

 

SINTEF Technology and Society

SINTEF er Skandinaviens største, uafhængige forskningsinstitution og bidrager til udviklingen af Norge gennem en sund og bæredygtig udvikling af samfundet. Målet er at skabe vækst i værdiskabelse, forbedret livskvalitet og en bæredygtig udvikling gennem forskning og viden. SINTEF fungerer også som inkubator for nye, industrielle virksomheder.