DANSK ÍSLENSKA NORSK ENGLISH

Du er her: Velkommen Hjælp til opstart Forskerparker

Forskerparker

Forskerparker

 

Agro Business Park

Forskerparken Agro Business Park har sit fokus på vidensiværksætteri og innovation inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljø og fungerer samtidig som inkubator for videnstunge opstartsvirksomheder inden for sit felt.

www.agropark.dk

 

Forskerparken CAT

Forskerparken CAT er et aktieselskab, der hjælper iværksættere med at tilvejebringe den nødvendige kapital og de rigtige kompetencer, for at ideer kan blive til virksomheder.

www.catscience.dk

 

INCUBA Science Park

INCUBA Science Park støtter vidensbaserede virksomheders innovation og vækst. Målet er at være det bedste hjemsted for innovative virksomheder. INCUBA Science Park tilvejebringer faciliteter, netværk og sparring og skaber kontakt til regionens vidensinstitutioner.

www.incuba-sp.dk

 

NOVI Forskerpark

www.novi.dk

 

Scion DTU A/S

Scion DTU huser forskningstunge virksomheder inden for biotech, nanotech, miljøteknologi, medico, IT udvikling og anden højteknologi og tilbyder faciliteter til alle faser i virksomhedens vækst – fra opstart til kommercielt modne forskningsvirksomheder.

www.sciondtu.dk

 

Syddanske Forskerparker

Syddanske Forskerparker er et unikt forum, hvor ideer og projekter udvikler sig til bæredygtige virksomheder og hvor der bygges bro mellem forskning og erhverv.

www.syddanskeforskerparker.dk

 

Symbion

Symbion er Danmarks førende forskerpark. Der bor 200 ambitiøse iværksættere og mindre virksomheder i Symbion, som hvert år hjælper 40 nye virksomheder med at finde kunder, penge eller partnere. Symbion investerer hvert år i fem til 10 virksomheder.

www.symbion.dk

 

 

 TILBAGE


 
 
This website was made by WebHouse